Цели и фирмена политика

Начало / За нас - Цели и фирмена политика

 Цел

 

За постигането на целта си - запазване и утвърждаване позицията на водеща фирма в областта на управлението на отпадъци и извършването на комунални дейности, “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД следва ясно дефинирани водещи линии:

  • ориентация към изискванията и желанията на клиентите си;
  • съвместни дискусии и действия със Столична община, индустриалния и търговския сектор, професионални, технически и научни организации;
  • съчетаване на традиционното с иновативното за постигане на дългосрочни устойчиви ефекти в развитието на дейностите;
  • подсигуряване на по-висока компетентност на служителите чрез образователни курсове и програми.

     

Фирмена политика

 

Във връзка с предстоящо (през ноември 2017 г.), сертифициране по ISO 9001:2015 и 14001:2015, дружеството изпълнява политика по качество и околна среда. Вътрешнофирмената политика акцентира върху безопасността и здравето при работа, безопасност на работното оборудване, осигуряването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, оценката на риска, личните предпазни средства, управление на персонала, стимулиране и повишаване професионалната квалификация на кадрите.