Изкопни и товарни работи с JSB-багер товарач, челни товарачи, булдозери, телехендлери

Начало / Услуги - Изкопни и товарни работи с JSB-багер товарач, челни товарачи, булдозери, телехендлери

Изкопни и товарни работи с JSB-багер товарач, челни товарачи, булдозери, телехендлери /високоповдигачи/;Рекултивация на замърсени терени, почистване на нерегламентирани депа с отпадъци, корекции и почистване на речни корита, изграждане на диги и подпорни стени.