Новини

Начало / Актуално - Новини / "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД успешно премина контролен одит от страна на DNV GL по ISO през ноември 2018 г.

"ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД успешно премина контролен одит от страна на DNV GL по ISO през ноември 2018 г.

През месец ноември 2018 г. „ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД премина  успешно  контролен одит от страна на DNV GL на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда на стандартите - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, като бе ресертифициран OHSAS 18001:2007.

Политиката на фирмата акцентира върху безопасността и здравето при работа, безопасност на работното оборудване, осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, оценка на риска, личните предпазни средства, управление на персонала, стимулиране и повишаване професионалната квалификация на кадрите.

         Дружеството e сертифицирано по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и изпълнява Политика по качество, околна среда, и здраве и безопасност при работа.