Новини

Начало / Актуално - Новини / "ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕАД успешно премина контролен одит от страна на DNV GL по ISO през октомври 2019 г.

"ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕАД успешно премина контролен одит от страна на DNV GL по ISO през октомври 2019 г.

През месец октомври 2019 година „ЧИСТОТА ИСКЪР“ ЕАД премина  успешно  контролен одит от страна на DNV GL на Интегрирана система за управление, като бяха ресертифицирани стандартите - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, а OHSAS 18001:2007 - препотвърден.

Политиката на фирмата акцентира върху безопасността и здравето при работа, безопасност на работното оборудване, осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, оценка на риска, личните предпазни средства, управление на персонала, стимулиране и повишаване професионалната квалификация на кадрите.

         Дружеството  изпълнява Политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.