Новини

Начало / Актуално - Новини / Оценка на риска за работещите в депото за неопасни отпадъци, кв. Суходол

Оценка на риска за работещите в депото за неопасни отпадъци, кв. Суходол

Поради спецификата на работата на служители на “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД с работни места на Депо за неопасни отпадъци, кв. “Суходол” и във връзка с НАРЕДБА № 5 от 11 май 1999 г. За реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, издадена от Министерството на труда и социалната политика и министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 47 от 21 май 1999 г., дружеството постоянно предприема превантивни мерки за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Към момента за текущата оценка степента на риска за здравето на работещите при вредни условия, за характеризиране на опасността и въвеждане на нови правила за безопасността на работния процес, работниците и служителите на “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД се подлагат на профилактични изследвания за следните инфекциозни агенти: Хепатит А вирус, Хепатит В вирус, Хеликобактер пилори /причинител на гастрити, стомашни и дуоденални язви, рак на стомаха/, алергий, които се обуславят от средата на работа – третиране на отпадъци, в комбинация със занижени хигиенни навици и някои други фактори, като:

 

- високата честота на тези инфекции в българската популация;

- висока устойчивост на изброените патогени към температура, детергенти и др.;

- начин на трансмисия;

 

По личен избор женската част от колектива се подлага на профилактично изследване за HPV /човешки папиломен вирус/, като част от националната програма за борба срещу рака на шийката на матката.

 

Изследванията се извършват в специализирана и оторизирана лаборатория “Геника” от молекулярен биолог. Резултатите ще бъдат обобщени, анализирани и според предписанията на Службата по трудова медицина към “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД ще се вземат необходимите мерки.