Новини

Начало / Актуално - Новини / Продължават дейностите по миене на улиците в София...

Продължават дейностите по миене на улиците в София...

Екипите, ангажирани с почистването на столичните улици,  продължават миенето на улици в различни квартали на град София. 

I.

На 26 и 27 май  2018 г. „ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД ще мие следните  улици и булеварди в район „Люлин“:

В район „Люлин“:

На 26 май  2018 г. ще се мият улици в 5-ти микрорайон: ул. 501, 502, 504, ул. „Кап. В. Данаджиев“, ул. „Кап. Ив. Златев“, „Поручик Гр. Загорски“ и ул. „Мичман Д. Светогорски“.

На  27 май 2018 г. ще се мият улиците в 4-ти микрорайон: ул. 401, 403, 405, 409 и 413, ул. „Н. Беловеждов“, „Хр. Караминков“, „Т. Стоянов“, "Г. Телийски“, "Багошево“, "Сидер Грънчаров“ и "Г. Апостолов“.

II.

На 12 юни 2018 г. дейностите по миенето ще се извършват в интервала от 08.00 – 16.00 ч. Молим водачите на автомобили, които са паркирали на тези улици, да преместят временно превозните си средства с цел изпълнение на дейностите.

Район „Красно село“ – 12 юни 2018 г.:

Улиците с граници от следните карета:

Каре 1 в ж.к. „Лагера“: Между ул. „Мокренски проход“, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“, ул. „Боговец“, ул. „Драгшан“;

Каре 2 в ж.к. „Хиподрума“: между ул. "Булаир", ул. „Никола Палаузов“ и ул. „Добри Христов“.

Следва продължение...

 

Повече информация тук:

  1. https://www.sofia.bg/web/guest/search?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fsearch%3F_3_my_field%255B%255D%3Dtext%26operator%255B%255D%3DAND%26_3_my_value%255B%255D%3D%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8&_101_assetEntryId=3101138&_101_type=content&_101_urlTitle=grafik-za-miene-na-bulevardi-i-ulici-na-25-26-i-27-maj&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3D%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fsearch%253F_3_my_field%25255B%25255D%253Dtext%2526operator%25255B%25255D%253DAND%2526_3_my_value%25255B%25255D%253D%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%252B%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%252B%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B8&inheritRedirect=tru
  2. https://www.sofia.bg/web/guest/search?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fsearch%3F_3_my_field%255B%255D%3Dtext%26operator%255B%255D%3DAND%26_3_my_value%255B%255D%3D%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8&_101_assetEntryId=3169269&_101_type=content&_101_urlTitle=prod-lzavat-dejnosti-po-miene-na-ulici&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3D%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fsearch%253F_3_my_field%25255B%25255D%253Dtext%2526operator%25255B%25255D%253DAND%2526_3_my_value%25255B%25255D%253D%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%252B%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%252B%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B8&inheritRedirect=true
Източник: https://www.sofia.bg/