Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2015-0002 "Избор на Изпълнител за доставка на скални материали, както следва: - скални фракции трошен камък - d/D=0-63 мм; - скални фракции трошен камък - d/D=0-90 мм; - скални фракц02303-2015-0002 "Избор на Изпълнител за доставка на скални материали, както следва: - скални фракции трошен камък - d/D=0-63 мм; - скални фракции трошен камък - d/D=0-90 мм; - скални фракции трошен камък - d/D=63-150 мм.

02303-2015-0002 "Избор на Изпълнител за доставка на скални материали, както следва: - скални фракции трошен камък - d/D=0-63 мм; - скални фракции трошен камък - d/D=0-90 мм; - скални фракц02303-2015-0002 "Избор на Изпълнител за доставка на скални материали, както следва: - скални фракции трошен камък - d/D=0-63 мм; - скални фракции трошен камък - d/D=0-90 мм; - скални фракции трошен камък - d/D=63-150 мм.

1.Решение за откриване на процедура
2.Обявление за откриване на процедура
3.Документация
4.Разяснения по чл.29, ал.1 от ЗОП - 30.06.2015 г.
5.Протоколи от Комисия
6.Протокол за измерване на разстояния от 11.08.2015 г.
7. Съобщение от 12.08.2015 г.
8. Решение №69/19.08.2015 г.
9.Обявление за възложена поръчка
10.Договор