Дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на СО

Начало / Услуги - Дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на СО
I. Чистота – Искър ЕООД, осъществява комунални услуги в т.ч.
 
1.   Експлоатация и поддръжка на транспортни средства и съдове за отпадъци (съоръжения), придобити от реализирането на пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки от източника в два от общо двадесет и четири района на Столична община - "Овча купел“ и „Кремиковци“. 
 
2.   Организиране на дейности, свързани с рециклиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло:
 
     • Разделно събиране от точки за събиране и транспортирането им до площадки и съоръжения за предварително третиране;
     • Предварително третиране, при възникнала необходимост;
     • Предаване за рециклиране, в т.ч. транспорт, при възникнала необходимост.
 

II. „Чистота - Искър” ЕООД - обслужва във връзка с пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки от източника на образуване в районите: „Овча Купел“ и „Кремиковци“. Дружеството е разположило, както индивидуални контейнери, така и на обособени места – „Точки за събиране“.

 

  • В „Точките за събиране“- контейнери тип “Иглу” с обем всеки от по 1100л. сини за хартия и картон, жълти за пластмаса и метал и зелени за стъкло;

 

  • От „врата на врата“ - индивидуални контейнери тип “Кофа” с обем 120 л. за стъкло;

          Жълти чували за отпадъци от пластмаса и метал;

          Сини чували за отпадъци от хартия и картон;

 

III. График за обслужване и списъци за местоположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) на „Чистота-Искър“ ЕООД  и „Екобулпак“ АД за районите на СО „Кремиковци“ и „Овча купел“ за 2018 г.

 

1. График за обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) за районите „Кремиковци“ и „Овча купел“ – 2018 г.

2. Времеви график на информационно образователни дейности в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“ - 2018 г.

3. Списък за местоположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) за р-н „Кремиковци“ – 2018 г.

 4. Списък за местоположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) за р-н „Овча купел“ – 2018 г.